Ogłoszenia i komunikaty

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Copywriting dla studentów kierunku Grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 10/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Public relations dla studentów trybu niestacjonarnego kierunku Informatyka w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 9/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Public relations dla studentów kierunku informatyka w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 8/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Analityka internetowa dla studentów kierunku grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 7/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych dla studentów kierunku grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 6/POWER/2020